פרסומים מקצועיים

 

 

דורית כבביה לנדאודורית כבביה לנדאוhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Dorit_Cababia.aspx

06/05/2020
צאן
דפון

​משבר הקורונה משפיע גם על שוק מוצרי החלב בישראל. בנוסף לצמצום הביקוש לחלב ולמוצרי חלב, עלול להצטבר עודף במלאי הגבינות. בתנאים אלו, כדי למזער את הנזק הכלכלי, יש צורך להתאים את ייצור החלב לשינוי בביקוש, וזאת מבלי לפגוע בפוטנציאל הייצור לקראת התאוששות השוק.
בדפון הנוכחי מוצעות שיטות להפחתת ייצור חלב עיזים בתקופה הקרובה.