פרסומים מקצועיים

מעין פלוס קטרון

 

 

08/09/2020
תחום פרחים
ניסוי שדה

שטחי גידולי הפרחים בערבה הצטמצמו במהלך עשרים השנים האחרונות. היו לכך סיבות רבות, ובהן עלות העבודה, הפרשים בשערי המטבע, עליית מחירי התשומות החקלאיות ותחרות ממדינות שבהן עלויות הגידול נמוכות. היו שנים שהפער בין גידולי הפרחים ליצוא לבין גידולי הירקות (בעיקר פלפל) היה משמעותי לטובת הפלפל, אולם בשנים האחרונות יצוא הירקות הולך ומצטמצם ומוביל מגדלים רבים לשווק בשוק המקומי, שנפחו מוגבל. מצב זה מחייב יצירת חלופות. אנו מאמינים שבגידול פרחים ליצוא יש עדיין יתרון יחסי במגוון גידולים למגדלים בערבה, מבחינת אקלים ואורך יום, לעומת מגדלים באזורים אחרים בעולם, ולכן במהלך השנים האחרונות נעשתה במו"פ עבודה רבה באקלום זני פרחים חדשים כדי לפתח חלופות לגידולי הירקות. ​