פרסומים מקצועיים

תמר להב

 

 

נטע מורנטע מורhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/neta_mor.aspx
יעקב גוטליביעקב גוטליבhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yaacov_gotlib.aspx
יאיר תמרייאיר תמריhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yair_tamari.aspx

04/01/2018
הגנת הצומח; תחום פרחים
ניסוי שדה

​סיכום שנה ראשונה בניסוי: יתוש העפצים של הרוסקוס או בשמו המעודכן יתוץ הרוסקוס "מלווה" את גידול הרוסקוס (עצבונית גדולת עלים) מזה עשרות שנים, והוא מצוי בכל חלקות הרוסקוס בארץ. בחודשי הסתיו (ספטמבר–אוקטובר), עם התעוררות הצמחים והתחלת פריצות הענפים הצעירים, מטילה נקבת היתוץ כמה ביצים (10-5) על הפריצות הצעירות בהיותן עדיין בשלב הסגור שלהן (שלב ה"שיבולת"), ובגובה של ס"מ אחדים מעל פני הקרקע בלב הסבך של הגידול. מן הביצים בוקעים זחלים המכרסמים בקדקוד ובעלעלים וגורמים לריקבון ולעיוותים בענף המתפתח ומביאים לפסילתו. הזחלים משלימים את גדילתם, מתגלמים בקרקע, וכעבור כ-10 ימים מגיח מהגולם בוגר למחזור הטלה נוסף (אם תנאי האקלים עדיין מתאימים). באמצע החורף נעצרת לרוב פעילותו של היתוץ, אך בחודשי האביב (מרס-אפריל), במקביל ללבלוב הגל האביבי של הרוסקוס, חוזר גם היתוץ לפעילות ופוגע גם בלבלוב זה. חשוב לציין כי הגל האביבי של הרוסקוס הוא מצומצם וחשיבותו המסחרית היא מעטה, ולכן יש להפנות את עיקר תשומת הלב בכל הקשור בהדברת היתוץ לגל העיקרי שהוא הגל הסתווי. במהלך השנים ננקטו פעולות הדברה למניעת היתוץ בחודשי הסתיו והחורף, בעיקר באמצעות תכשירי דיאזינון, והתוצאות שהתקבלו היו משביעות רצון, אם כי מעולם לא נערכה בדיקה אמתית ליעילות ההדברה ולרמות הנזק שמסב מזיק זה.