פרסומים מקצועיים

 

 

נטע מורנטע מורhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/neta_mor.aspx
מוחמד אבו טועמהמוחמד אבו טועמהhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Abu_toame_muchamed.aspx

18/10/2020
ירקות בשטחים פתוחים; הגנת הצומח
דפון

בשנים האחרונות דרישת השוק היא לפרי איכותי יותר, טעים יותר ונקי משאריות חומרי הדברה. כיום יש חשיבות רבה לחיסכון במים, לייעול השימוש בגורמי הייצור, ובעיקר בכוח העבודה, לחיטוי הקרקע, להדברה משולבת ולהגדלת היצוא. התמודדות מוצלחת, מקצועית ויעילה עם המשימות הללו תשפר את מצב הענף בעתיד.
הדפון הנוכחי עוסק בהנחיות לטיפול בשדות המניבים.​