פרסומים מקצועיים

יורם שטיינברג; רוחי רבינוביץ; עוזי נפתליהו; עידן ריצ'קר; נועם עמיר; גלי טל; יגב קילמן; ישי כהן

 

 

יואב גולןיואב גולןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yoav_golan.aspx
אור רםאור רםhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/or_ram.aspx

13/10/2020
גידולי שדה
ניסוי שדה

בעונת הגידול 2020 הוצבו שלושה מבחני זנים בחמניות, כולם בהשקיה ובמחזור שלחין. מטרת המבחן הייתה להשוות בין זני חמניות קיימים וחדשים, במטרה לשפר את יבול החמניות ואת איכות הזרעונים. במבחן נבדקו 4 זנים, שמהם 3 זני מכלוא חדשים, וכן הזן הוותיק ד.י. 3 כביקורת. חלק מהזנים החדשים גילו סבילות לצמח הטפיל עלקת החמנית ולקוטלי העשבים ממשפחת האימידזולינונים (קדרה ודומיו, הקוטלים עלקת) במבחן נמצא כי הצצת הזן עמק 6 הייתה הטובה ביותר, ושל הזן IMI 2 הגרועה ביותר. הזן עמק 6 הוא הגבוה ביותר, והזנים ד.י. 3 ו- IMI 2 הם הנמוכים ביותר. הזן IMI 2 מעט אפיל ביחס לשאר הזנים. חומרת מחלת הקימחון בעלי הזנים עמק 6 וד.י. 3 הייתה הגבוהה ביותר, אך בזנים אלו פשתה לאט יותר לכיוון הקרקפת. הזן עמק 6 הוא הרגיש ביותר לעלקת החמנית, והזן IMI 2 הוא העמיד ביותר. בזן עמק 6 התקבל יבול באחוז סוג א' נמוך במובהק משאר הזנים בכל האתרים. בזן ד.י 3 התקבל אחוז זרעונים אא' גבוה במובהק מהזן עמק 6 ו- IMI 10 בכל האתרים. הזן ד.י. 3 היה נחות ביבולו הכללי באופן מובהק משאר הזנים, ובכל האתרים היה נחות באופן מובהק גם ביבול סוג א', ביחס לזנים IMI 2 ו- IMI 10. יבול סוג אא' בזן עמק 6 נמצא נמוך במובהק מיתר הזנים בכל האתרים. בכל האתרים משקל האלף בזנים ד.י. 3 ו- IMI 2 היה גבוה במובהק מהזנים עמק 6 ו- IMI 10 ואורך הזרעונים בזן ד.י. 3 היה הגבוה ביותר. ריסוס הקדרה בזנים IMI 10 ו- IMI 2במגידו לא השפיע באופן מובהק על המדדים השונים שנבחנו בזנים אלו.​