פרסומים מקצועיים

חנן בזק

 

 

ענת לוינגרט אייצ'יצ'ייענת לוינגרט אייצ'יצ'ייhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/anat_ichichy.aspx
גדעון טופורובגדעון טופורובhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/gidon_toperoff.aspx
צפריר גרינהוטצפריר גרינהוטhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/tzafrir_grinhut.aspx
קחל יעלקחל יעלhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yaelk.aspx

07/02/2019
אגרואקולוגיה; חטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה
דפון

הספקה יציבה של מזון מזין ובריא לאוכלוסייה הגדלה בקצב מהיר היא אתגר משמעותי. החקלאות המקומית היא תשתית לאומית חשובה ברמה התזונתית, הסביבתית והאסטרטגית. למערכות מזון מקומיות ערכים נוספים, הכוללים יצירת קשר בין הצרכן ליצרן, עידוד צריכת מזון בריא וחיזוקה של הפריפריה והכלכלה המקומית-קהילתית.
המאמר עוסק בבחינת הפוטנציאל של החקלאות הצמחית באספקת הצרכים התזונתיים של האוכלוסייה בישראל.