פרסומים מקצועיים

25/10/2017
אגרואקולוגיה; אגף אגרואקולוגיה וגד"ש

סרטוני וידאו מכנס מיזמים אזוריים בנושא חקלאות וסביבה שהתקיים ביום רביעי, ט"ו באלול תשע"ז - 6 בספטמבר 2017, במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, בית דגן.

דברי פתיחה - חנן בזק, מנהל שה"מ; רענן אמויאל, הרשות לתכנון; עמיר ריטוב, ראש מועצת לב השרון ויו"ר מרכז המועצות האזוריות

דגשים והיבטים מרכזיים בנושא חקלאות וסביבה בישראל - ד"ר צפריר גרינהוט וענת לוינגרט, תחום אגרואקולוגיה, שה"מ

ממשקים אגרו-אקולוגיים במרחב חקלאי יצרני: השפעתם על החקלאי ועל שמירת הטבע - פרופ' אסף שוורץ, הטכניון

מיזם חקלאות תומכת סביבה בלב השרון - סרטון על המיזם והרצאה - רווי דפני, רכזת חינוך סביבתי, מועצה אזורית לב השרון

מיזם הדברה מרחבית במושבות השומרון - אבי גולדשטיין, חקלאי ומנהל המיזם

פרויקט חקלאות תומכת סביבה במועצה אזורית יואב - ד"ר גיא רותם, אקולוג המיזם; ד"ר מטי צרפתי-הרכבי, ראשת מועצה אזורית יואב; פרופ' ירון זיו, אוניברסיטת בן גוריון; אוריאל בן-חיים, מרכז המועצות האזוריות; איתמר וילן, האוניברסיטה העברית

חקלאות וסביבה בגולן - קובי גביש, מנהל היחידה לשטחים פתוחים במועצה האזורית גולן; אלאור לוי, יחידה סביבתית גולן

קיום משותף של טבע, חקלאות ואדם - קונפליקט הרסני או הזדמנות לערך משותף? - אמיתי הר-לב, מנכ"ל חברת מודוס

דברי שר החקלאות, ח"כ אורי יהודה אריאל הכהן

אתגרים בקיום החקלאות בישראל ברמת החקלאי וברמה המרחבית - יעקב הרצנו, מדריך לגידול הדרים וסגן מנהל מחוז המרכז להדרכה, שה"מ, משרד החקלאות

מיזם חקלאות תומכת סביבה בבקעת בית נטופה - סרטון על המיזם והרצאה - הנאדי היג'ריס, מנהלת מחלקת תכנון ופיקוח סביבתי, איגוד ערים לאיכות סביבה, אגן בית נטופה

מיזם פארק שקמה - אלון שוסטר, ראש המועצה האזורית שער הנגב; שמעון קרן צבי, גזבר המועצה;יואב שרפי, מתכנן שימור קרקע, מחוז הנגב, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

השותפות לקיימות אזורית - לקראת קיום משותף של טבע, חקלאות ותושבים - נעמי אפל, מנהלת השותפות לקיימות אזורית, רמת הנדיב; ד"ר יגיל אסם, מנהל המחקר החקלאי

מיזם חקלאות תומכת סביבה בעמק חפר - סרטון על המיזם והרצאה - אלדד שלם, סגן ראש המועצה האזורית עמק חפר