פרסומים מקצועיים

 

 

נביל עומרינביל עומריhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/nabil_omri.aspx
נטע מורנטע מורhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/neta_mor.aspx
שחר פינקוביץשחר פינקוביץhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Shahar_pincovich.aspx
דוד סילברמןדוד סילברמןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/david_silverman.aspx

24/06/2020
ירקות בשטחים פתוחים
דפון

מחלת צהבון הגזר זוהתה בשטחי הגזר בישראל לפני כ-25 שנה. ממחקר מקיף, שנערך בשנים האחרונות, עולה כי גורם המחלה הוא החיידק (Lso) Candidatus Liberibacter solanacearum, המועבר על ידי פסילת הגזר
 (Bactericera trigonica). המחלה התגלתה לפני שנים אחדות גם בגידולי סוככיים אחרים, כמו סלרי ופטרוזיליה, והיא עלולה להסב נזק איכותי וכמותי כבד עד כדי אובדן היבול. חומרת הנזק תלויה במועד השתילה, באזור הגידול, בטמפרטורה השוררת במהלך הגידול, ברמת האוכלוסייה של הפסילות ועוד. פרטים על המחלה ודרכי ההתמודדות עמה מוצגים בדפון.​