פרסומים מקצועיים

 

 

תרצה זהביתרצה זהביhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/tirza_zehavi.aspx

15/12/2019
מטעים
דפון

​בדף זה מרוכזים תכשירי ההדברה המורשים לטיפול בעשביה בכרמים, ממוינים על סמך אופי פעילותם ועל בסיס החומר הפעיל. מאחר ולתכשירים אלה טווח מינונים רחב התלוי באופי הקרקע, במיני העשבים הנפוצים ובנפח התרסיס יש לבדוק את הפרטים בתווית ולהתאימם לכל שטח עם זאת ניתן להכליל שחומרים למניעת הצצה חייבים להגיע לקרקע ולכן יעילים ביותר כשהם מיושמים על שטח חשוף.
בהדברת עשביה קימת הפעילות טובה יותר על עשביה נמוכה (עד 20 ס"מ) וקשה כשהעשביה גבוהה. זאת למרות שלחלק מהתכשירים פעולה סיסטמית.