פרסומים מקצועיים

שי כיתאין

 

 

תמר אלוןתמר אלוןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/tamar_alon.aspx
יפתח גלעדייפתח גלעדיhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yiftach_gilad.aspx

15/04/2013
גידולי שדה; אגף אגרואקולוגיה וגד"ש
ניסוי שדה

 

מחלת הקימחון בחמניות הופיעה בארץ בשנים האחרונות ותקפה שטחים בעוצמה רבה, עד כדי נזק ליבול. נערכו מספר ניסויים ותצפיות בניסיון למצוא את הטיפול הנכון במחלה. בניסויים קודמים נמצא שהתכשיר באיפידאן במינון 50 סמ"ק לדונם עצר את התפשטות המחלה. לפיכך העמדנו ניסוי בחוות עדן בקיץ 2008, בתוך חלקת חמניות מסחרית, במטרה למצוא את מועד הטיפול המיטבי. הניסוי נערך כחלק ממערכת ניסויים ארצית למציאת ספי פעולה ומועד מומלץ לטיפול בקימחון והתבצע השנה כהמשך לניסויים בשנים 2006, 2007.
השטח נזרע בתאריך 5.3.08 וטופל כמקובל באזור (השקיה, דישון, מחלות ומזיקים).