פרסומים מקצועיים

 

 

סמיר קעדאןסמיר קעדאןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/samir_kahadan.aspx
דורית כבביה לנדאודורית כבביה לנדאוhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Dorit_Cababia.aspx

17/11/2020
צאן
דפון

עקב צמצום הביקוש לחלב עיזים ולמוצריו , ובשל החשש מהצטברות עודפים במלאי הגבינות, הענף נאלץ להתאים את ייצור החלב לביקוש, מבלי לפגוע בפוטנציאל הייצור.
בדפון הנוכחי מוצעות שיטות אחדות להפחתת ייצור חלב עיזים באמצע תקופת התחלובה.