פרסומים מקצועיים

אהוד חנוך; ראובן בירגר; אסא לין; אמיר מעגן

 

 

ניזאר עבד אלהדיניזאר עבד אלהדיhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Nizar_Abdelhadi.aspx
דפנה זיודפנה זיוhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Dafna_Ziv.aspx

01/10/2020
מטעים
דפון

​דפון הנחיות לעונה למגדלי השקדים. ההנחיות עוסקות בשתלנות, השרת עלים, גיזום, הדברת עשבייה במטע בוגר (משנה שלישית ואילך), הדברת עשבייה במטע צעיר (עד שנתיים) וטיפול במערכת ההשקיה לקראת החורף.