פרסומים מקצועיים

יונתן מעוז

 

 

דפנה זיודפנה זיוhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Dafna_Ziv.aspx
מיכאל נוימיכאל נויhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/michel_noy.aspx
ניצן סנשניצן סנשhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Nitzan_szenesh.aspx
אהד אפיקאהד אפיקhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/ohad_afik.aspx
שלומי זרחיןשלומי זרחיןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Shlomi_Zarchin.aspx
ליאו וינרליאו וינרhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/leo_winer.aspx
קליף להבקליף להבhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/cliff_lahav.aspx

08/03/2020
מטעים
דפון

ה​דפון הנוכחי עוסק בהמלצות למטעי עצי פרי סובטרופיים לחודשים פברואר-מרס 2020.