פרסומים מקצועיים

יורם צביאלי; דרול ג'ילט

 

 

עודד פרידמןעודד פרידמןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/oded_friedman.aspx
שמשון עומרשמשון עומרhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/shimshon_omar.aspx
סבטלנה דובריניןסבטלנה דובריניןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/svetlana_dobrinin.aspx
עדי סויסהעדי סויסהhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/adi_svisa.aspx

16/06/2019
ירקות בשטחים פתוחים; הגנת הצומח; שירות שדה
דפון
המלצות לגידול מלוני סתיו בערבה וכיכר סדום לעונת 2019/20. ההמלצות עוסקות בשיטת הגידול; הכנת הקרקע; חיפוי קרקע והכנה לשתילה; זריעה במקום או שתילה; זנים; מועדי שתילה/זריעה; המלצות השקיה לפי פנמן ונתוני התאדות מחושבת פנמן.