פרסומים מקצועיים

 

 

נטע מורנטע מורhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/neta_mor.aspx
שלי גנץשלי גנץhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/sheli_gants.aspx

21/08/2019
הגנת הצומח; ירקות בשטחים פתוחים
דפון

​דפון המלצות הגנת הצומח לירקות בבתי צמיחה. ההמלצות עוסקות במחלות, חיידקים, מזיקים ופגעי קרקע.