פרסומים מקצועיים

 

 

סבטלנה דובריניןסבטלנה דובריניןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/svetlana_dobrinin.aspx

09/07/2019
הגנת הצומח; מחוז הנגב
דפון

​המלצות הגנת הצומח בקישוא ערבה וכיכר סדום, עונת 2020-2019. ההמלצות עוסקות במזיקים, מחלות ורשימת השילובים האפשריים של תכשירי הדברה בקישוא.