פרסומים מקצועיים

אפרים ציפילביץ

 

 

אריה יצחקאריה יצחקhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/arie_yitzhak.aspx
חיים אורןחיים אורןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/haim_oren.aspx

26/03/2019
מטעים
דפון

המלצות ההשקיה של מטע מבוגר מבוססות על מקדם השקיה שנקבע ביחס להתאדות מגיגית. מקדם זה מבוסס על תוצאות ניסוי שנערך לפני כ-15 שנים במטע תמרים מהזן מג'הול במושב משואה ובהסתמך על ניסיונם המצטבר של המדריכים. ​