פרסומים מקצועיים

 

 

יורם איזנשטדטיורם איזנשטדטhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yoram_eizenshtadt.aspx
יחזקאל הראשיחזקאל הראשhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Yechezkel_Harroch.aspx

27/05/2019
הדרים; שירות שדה
דפון

דפון המלצות השקיה בפרדס לחודשים מאי-יולי 2019.

הטבלאות המופיעות בדפון מתייחסות להתאדות המחושבת לפי פנמן מונטיס במהלך היממה כולה (יום ולילה), כפי שמקובל בכלל הגידולים במקומות רבים בעולם. לפי מדיניות משרד החקלאות ושה"מ, מומלץ לחשב אך ורק בשיטת פנמן מונטיס כדי למנוע חוסר אחידות בתוצאות, העלול להיגרם מהשימוש גם בשיטות מדידה אחרות.