פרסומים מקצועיים

 

 

סמיר קעדאןסמיר קעדאןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/samir_kahadan.aspx
דורית כבביה לנדאודורית כבביה לנדאוhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Dorit_Cababia.aspx

09/12/2014
צאן
דפון
החורף בארץ קצר יחסית; ימי הגשם במרבית האזורים מסתכמים בכ-50-40 ימים בשנה בממוצע, וכמויות הגשם לעתים נצברות במרוכז, כלומר בשעות אחדות עשרות מילימטרים של גשם. בכמה מקומות בארץ עשויה לרדת הטמפרטורה בתקופה זו אל מתחת לאפס. פיזור הגשם בחורף אינו אחיד והתנודתיות בטמפרטורה גבוהה יחסית, לכן מומלץ למגדלי הצאן להיערך לקראת החורף ובכך להימנע מתקלות בלתי צפויות.
 
הדפון הנוכחי עוסק בהמלצות בתחום ההזנה; ממשק מבנים, תשתיות וציוד; גידול השגר; מחלות ובריאות.