פרסומים מקצועיים

 

 

סמיר קעדאןסמיר קעדאןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/samir_kahadan.aspx

18/12/2019
צאן
דפון

הדפון כתוב בשפה הערבית ועוסק בהמלצות למגדלי הצאן להתמודדות עם החורף.​