פרסומים מקצועיים

חיים ליבוביץ

 

 

22/01/2014
צאן
דפון

מטרת הדפון הנוכחי להביא לידיעת הנוקדים ואנשי המקצוע המלווים את הענף, את ההמלצות הקיימות בממשק הרבייה בעדרי הכבשים ביחד עם מידע שהצטבר מעבודות שנעשו בשנים האחרונות.