פרסומים מקצועיים

 

 

ליאו וינרליאו וינרhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/leo_winer.aspx

04/07/2019
מטעים
דפון

הדפון הנוכחי סוקר את תמונת המצב בענף האפרסמון לשנת 2019.​