פרסומים מקצועיים

 

 

פנחס שנירפנחס שנירhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/pinhas_snir.aspx
יעקב גוטליביעקב גוטליבhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yaacov_gotlib.aspx

07/09/2020
דפון

סיכום השיווק של עונת הכלנית 2019/20.