פרסומים מקצועיים

 

 

יואב שענייואב שעניhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yoav_shaani.aspx
דניאל ביקלדניאל ביקלhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Daniel_Bikel.aspx

01/07/2020
בקר
ניסוי שדה

מחירו הגבוה באופן יחסי ואיכותו הבינונית של המזון הגס בישראל מכתיבים שימוש בו ברמה המינימלית האפשרית במנת החולבות. המזון הגס אשר מכיל ריכוז גבוה של דפנות תאי הצמח (המורכבות מפחמימות מבניות: צלולוז, המיצלולוז ופקטין) מהווה מרכיב חשוב לאספקת אנרגיה למיקרואורגניזמים (מק"א) מפרקי הדופן השוכנים בכרס. רמה מינימלית של מזון גס דרושה: הן כדי לשמור על שכבת הסבכה הצפה בכרס (Ruminal mat), הן בכדי לגרות את הפרה להעלאת גירה והפרשת רוק המכיל בופר טבעי (ביקרבונט) בכמות נאותה לכרס, ולסתירת החומציות הנוצרת מתסיסת הגרעינים העמילניים אשר פוגעת בהמשך הפעילות המיקרוביאלית ובפירוק דופן התא.
בכדי לספק מזון גס לרפת החלב הישראלית על כלל שלוחותיה (חולבות, יבשות ועגלות) מיוצר מספוא חורפי המהווה כ- 70% מהמזון הגס הנצרך ברפת החלב הישראלית (רובו מקורו בחיטה) ומספוא הקיצי (בעיקר תירס לתחמיץ) תורם כ- 30%. חשוב לציין כי כלל המספוא הגס מיוצר בארץ.