פרסומים מקצועיים

 

 

קליף להבקליף להבhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/cliff_lahav.aspx
אברהם סלמוןאברהם סלמוןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/avraham_salamon.aspx

31/01/2018
כלכלת הייצור; מטעים
תחשיב

​טבלת סיכום: תחשיב אבוקדו אטינגר, בש"ח לדונם.