פרסומים מקצועיים

 

 

פנחס שנירפנחס שנירhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/pinhas_snir.aspx
יעקב גוטליביעקב גוטליבhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yaacov_gotlib.aspx

22/11/2016
תחום פרחים
ניסוי שדה
 
בשנים האחרונות, אנו עדים לתהליך מתמשך של שיפור במחיר שפודים פרחי קלה אתיופיקה מישראל בבורסות הולנד. המחיר הממוצע שפדו הפרחים מישראל עלה מ-21 סנט אירו בעונת 2012/13 עד ל-31 סנט אירו בעונת 2015/16, תוך שהכמות המיוצאת ירדה מ 650 אלף פרח בשנה ל-450 אלף פרח. עליה של כ 50% במחיר בתוך 3 עונות. את העלייה במחיר ניתן ליחס לשיפור באיכות המוצר כתוצאה ממעבר מגידול בשטח פתוח לבתי צמיחה משוכללים ובמצע מנותק. נוסף לכך התמקצעות של מגדלים בשלבים השונים של פרחי קלה אתיופיקה, כגון, קטיף, מיון, אריזה ומעבר למשלוח פרחים בשלב פתיחה מתקדם. אולם, כשאנו בוחנים מדוע השיפור המשמעותי במחיר הפרחים, אינו בא לידי ביטוי במקביל בהגדלת שטחי הגידול, המסקנה המתבקשת היא שלמרות השיפור במחירי היצוא, הרווחיות בגידול זה עדיין נמוכה, וכנראה אינה מצדיקה ההשקעה הנדרשת במעבר לבתי צמיחה משוכללים ויקרים. בתצפית זו נסינו לבחון אם באקלים המתון במושב ציפורי שבגליל התחתון, נוכל להקדים ולרכז חלק משמעותי מיבול הפרחים, לחודשים נובמבר ועד לסוף פברואר, כאשר המחירים בבורסות הולנד גבוהים יחסית. בתצפית זו, בחנו את התרומה להקדמת יבול של המרצה יבשה, באמצעות קירור למשך חודש של הפקעות תרום שתילה, בטמפרטורה של 9 מ"צ. אולם התוצאה הייתה הפוכה, האחסון בקירור גרם לדחייה בפריחה ופחיתה של כ-40% ביבול המצטבר. המסקנה, אחסון פקעות קלה אתיופיקה תרום שתילה, משך חודש, בטמפרטורה של 9 מ"צ, פוגע בפקעות, מעכב נביטה של הצמחים ופוגע ביבול.