פרסומים מקצועיים

אפרים עזרא; יניב לבון

 

 

הלל מלכההלל מלכהhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/hilel_malka.aspx
יואב שענייואב שעניhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yoav_shaani.aspx
דוד בירןדוד בירןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/david_biran.aspx
איל פרנקאיל פרנקhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/eyal_frank.aspx

02/12/2018
בקר
ניסוי שדה

החשיבות שבצינון פרות לאורך תקופת היובש היא עובדה מוסכמת על מרבית הרפתנים. בעבודה זו בחנו את ההשפעה של צינון הפרות במהלך תקופת היובש על פרמטרים כלכליים ומקצועיים בתחלובה העוקבת: מדדי יצור החלב, מדדי בריאות הפרה והעטין, מדדי רביה, מדדי בריאות הוולד ואיכות וכמות הקולסטרום הראשון.