פרסומים מקצועיים

רוחי רבינוביץ; יורם שטיינברג; עופר דרורי; אבידע אלון; אופיר יואל; ליאור ישראלי; עופר שטרן; רותם אפרת

 

 

אור רםאור רםhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/or_ram.aspx

20/01/2019
גידולי שדה
ניסוי שדה

בשנים האחרונות מחלת הכשותית הינה מחלה עיקרית בגידול, אך מגוון התכשירים המורשים להדברת המחלה מצומצם. מטרתנו בניסוי הייתה להוסיף למעגל התכשירים הקיימים להדברת המחלה, תכשירים יעילים נוספים, תוך בדיקתם בלחץ הדבקה גבוה. בניסוי נבחנו 7 תכשירים שרוססו בשני מועדים, מול היקש לא מטופל. התבצעו ארבע הערכות להתפתחות המחלה. אחת מתוצאות הניסוי הייתה שתכשירים המכילים חומצה זרחיתית גילו יעילות בהדברת המחלה. בנוסף, נבדקה יעילות התכשירים כנגד מחלת החילדון. מרבית התכשירים נבדלו מההיקש מבחינת היבול ומדדי האיכות, אך לא נמצא הבדל מובהק בין רוב התכשירים.​