פרסומים מקצועיים

דביר אליהו; אלון צור; ישי רימון; אלון גרף; אופיר יואל; יקי יסטרוב; צביקה שכנר

 

 

נטע מורנטע מורhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/neta_mor.aspx

20/08/2019
ירקות בשטחים פתוחים
ניסוי שדה

​תריפסים שונים, ובעיקר תריפס הטבק ותריפס הפרחים המערבי (תריפס קליפורני), מהווים בעיה קשה במגוון נרחב של גידולים. תכשירים רבים הוצאו מהשימוש בשנים האחרונות, ויעילותם של רוב התכשירים הקיימים להדברת תריפסים פחתה באופן משמעותי. תריפס הטבק מהווה מזיק חמור בגידול מלפפונים בשל הנזק הישיר שהוא מסב, המתבטא בגירודים בעלווה ובפירות, עד כדי ייבוש הצמחים. פירות המגורדים קשות אינם ראויים לשיווק. מושב אחיטוב, שבו מגדלים מלפפונים ברצף במהלך השנה כולה, מהווה מוקד קשה לנגיעות בתריפס. חלקות צעירות לעתים מתאלחות מיד לאחר שתילתן בתריפסים המגיעים מחלקות שכנות או מאזורי נגיעות מקומיים בחלקה עצמה, ויעילותם של תכשירי ההדברה הולכת ופוחתת.
מטרת הניסוי הייתה לבחון את יעילותם של שילובים ותכשירים שונים כנגד המזיק, בהשוואה להיקש לא מטופל.