פרסומים מקצועיים

יעל קלנר

 

 

ארזי חגיתארזי חגיתhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/hagarz.aspx

15/06/2020
עופות
ניסוי שדה

בעולם יש חשיבות רבה לאיכות קליפת הביצה. בחלק מהמדינות נקבע דירוג לאיכות הביצה ולקליפת הביצה. ביצים סדוקות, שבורות ומלוכלכות פוגעות מההיבט הכלכלי בכל שרשרת הייצור. הבנת השפעת גורמי האקלים, המהווים חלק מהסיבות ללכלוך ולשבר ביצים, תסייע להפחתת הנזק הנגרם בגינן.
מחקר זה הוא חלק מסדרת מחקרים לבחינת תנאי האקלים בלול שהוא סככה פתוחה, הנתון להשפעות אקלים חיצוניות מזה עשור. ​