פרסומים מקצועיים

 

 

ברכה גלברכה גלhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/bracha_gal.aspx
עופר גורןעופר גורןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/ofer_goren.aspx
אברהם סלמוןאברהם סלמוןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/avraham_salamon.aspx

28/07/2020
כלכלת הייצור; גידולי שדה
תחשיב

​טבלת סיכום: תחשיב אבטיח לגריעינים לפיצוח בעל, 2019.