פרסומים מקצועיים

אביב אשר

 

 

גבי עדיןגבי עדיןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/gabriel_adin.aspx

05/01/2016
בקר
ניסוי שדה
 
מטרות המחקר היו:
1. לחקור בעגלים יונקים את השפעת התאורה המלאכותית בלילה על הביצועים ויעילות ניצולת המזון בתקופת היניקה ועד הגמילה.
2. לבחון את השפעת האור המלאכותי על מחזוריות יממתית באמצעות שימוש בניטור רציף של קצב הלב, המהווה סמן פיזיולוגי למחזוריות.