פרסומים מקצועיים

 

 

רוני אמיררוני אמירhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/roni_amir.aspx
שמשון שמאייבשמשון שמאייבhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Shimshon_shamayev.aspx

25/11/2018
מיכון וטכנולוגיה
דפון

לשם ייעול העבודה במשתלות נכנסה לעבודה, במי עמי, עגלה הידראולית לנשיאת שתי מיטות/שולחנות גידול מאלומיניום, עם עציצים, אותם משנעים בין החממות לבית האריזה.
זאת במקום עגלה לשולחן בודד. הובלת העגלה עם השולחנות מחייבת שימוש בטרקטור.
עבודה זו היא סכום של שלוש שנות עבודה עם העגלה.​
משתלת מי עמי, הנמצאת במושב מי עמי, מגדלת צמחי בית וגינה.
המשתלה מתפרסת על פני 50 ד' שבהם 16 בתי צמיחה - חממות ובתי רשת.
במשתלות לצמחי בית מתבצע חלק מהגידול על שולחנות גידול ניידים אשר ברובם עשויים מאלומיניום.
כחלק משרשרת הגידול מתבצע בתחילה הכנת מגשי שתילה ואז שינוע שולחנות מועמסים מהמרכז הלוגיסטי\מרכז הכנת מגשי השתילים אל בתי הצמיחה ולבסוף כשהצמחים מוכנים להפצה מתבצע השינוע בכיוון ההפוך לבית האריזה לצרוך הכנה לשיווק.
השינוע מתבצע באמצעות עגלה הנושאת שולחן אחד.
מדי יום מניידים עשרות שולחנות בין בתי הצמיחה למרכז הלוגיסטי\הכנת מגשי השתילה.