פרסומים מקצועיים

יניב לבון; פרץ שורק

 

 

יואב שענייואב שעניhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yoav_shaani.aspx
הלל מלכההלל מלכהhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/hilel_malka.aspx

11/12/2016
בקר
ניסוי שדה

מטרת העבודה הייתה לבחון את השימוש בבולוסים למדידת טמפרטורת הכרס, בהשוואה למדידת טמפרטורה ואגינלית על ידי סידרים והתאמתה ככלי ממשקי לניטור ​טמפרטורת גוף הפרה בדגש על ניטור איכות ממשק הצינון.