פרסומים מקצועיים

יצחק אסקירה; יורם צביאלי

 

 

רוני אמיררוני אמירhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/roni_amir.aspx
שלי גנץשלי גנץhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/sheli_gants.aspx
שמשון עומרשמשון עומרhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/shimshon_omar.aspx
עדי סויסהעדי סויסהhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/adi_svisa.aspx
דוד סילברמןדוד סילברמןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/david_silverman.aspx

01/07/2020
ירקות חסויים
דפון

​מרבית בתי הצמיחה לגידול ירקות בישראל מכוסים ביריעות פוליאתילן (פלסטיק). הפוליאתילן מהווה חומר גלם בסיסי, ואליו מתלווים תוספים שונים, המקנים ליריעה את התכונות הרצויות מבחינה חקלאית ומאפשרים מניפולציה של קרני השמש ואקלים החממה. יריעות אלה מוחלפות אחת לשנה, לשנתיים או לשלוש שנים, בהתאם לכמה פרמטרים, כמו סוג היריעה, הגידול, המבנה והתנאים החיצונים, שאליהם היריעה נחשפה. השיקולים המנחים את החקלאי בבחירת יריעה חדשה הם כלכליים ומקצועיים. הדפון הנוכחי סוקר את התכונות העיקריות של היריעות, שלפיהן יוכל המגדל לבחור את היריעה המתאימה לצרכיו.
בגישה הישראלית, והים-תיכונית בכלל, הדוגלת בשימוש מינימלי באנרגיה חיצונית (כחימום וצינון), יש חשיבות רבה ליריעת הכיסוי בבתי צמיחה מבחינת המאזן האנרגטי בחממה, מניעת נזקי קרה וצינה, מכות שמש, הפחתת השימוש בחומרי הדברה, איכות התוצרת ורמת היבול הכללית.