פרסומים מקצועיים

 

 

יוסי בן שחריוסי בן שחרhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yosi_ben_shachar.aspx

21/04/2013
הנדסת הצומח וגנים בוטניים
חוברת

 

החוברת הינה מדריך להכרה וזיהוי של 44 עצי נוי חשובים בארץ. זיהוי העצים נעשה באמצעות המבנה הבוטני – צורת העץ, צורת העלה, צילום כללי של הפרח ואיבריו העיקריים – פרח, פרי וגזע.
לכל עץ מוקדש עמוד ובו מידע על תכונותיו העיקריות של העץ, מידת חסכנותו במים, וצילומים ואיורים המסייעים בזיהויו.
החוברת כלי לימודי לאנשי מקצוע ולחובבים ומתאימה מאוד למערכת החינוך.
החוברת הינה בקובץ PDF ניתנת לקריאה דרך האינטרנט, או להדפסה.