פרסומים מקצועיים

 

 

יאיר נשרייאיר נשריhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yair_nishri.aspx

17/03/2020
תחום פרחים
דפון

​בדפון זה מפורסמים ההנחיות לעונה, כשהחלק הראשון מתייחס למגדלי מישור החוף ועמק חפר שהינם בימים אלה בתחילת העונה; והחלק השני מתייחס למגדלי הנגב והערבה. כמו כן, מצורפות הנחיות מפורטות לגידול מצליבים כגידול ביניים, כתוספת לחיטוי הקרקע.