פרסומים מקצועיים

צביקה מנדל

 

 

04/07/2018
הנדסת הצומח וגנים בוטניים
דפון

בעשור האחרון מתפשטת בישראל חיפושית האמברוזיה של האבוקדו Euwallacea nr. fornicatus, הנושאת שלושה מיני פטריות סימביוטיות שהחשובה בהן הוא המין Fusarium euwallaceae (להלן "הפגע"), מיני הפטריות הסימביוטית האחרות טרם נחקרו. במקביל לפגיעה הקשה הנגרמת במטעי האבוקדו, נמצא שהפגע מהווה בעיה קשה גם לכמה מינים של  עצי נוי. בשלוש השנים האחרונות הצטברו עדויות על פגיעה קשה בעיקר בעצי אדר מילני ובעצי אלון ארך עוקצים. הנזק רב נגרם לעצים הרגישים, ואלו שבהם התבסס הפגע הולכים ומתנוונים. הפגיעה ניכרת בקמילת ענפים כתוצאה מאילוח העצה בפטרייה (תמונות 3-1).

לפיכך, אנו מבקשים ליידע את גורמי הנוי והייעור על הסכנה הטמונה בהתפשטות הפגע, על מיני העצים הרגישים ועל סימני הפגיעה האופייניים. הדפון מכיל מידע על מהלך התפשטות הפגע בארץ, על אזורי התפוצה ועל הפעולות הדרושות למניעת הנזק או לצמצומו. הפגע עובר בנקל ממטעי האבוקדו לשטחי הנוי ולהיפך, לכן מידע זה חשוב גם למגדלי האבוקדו.