פרסומים מקצועיים

 

 

אהד אפיקאהד אפיקhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/ohad_afik.aspx
שאול בן יהודהשאול בן יהודהhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/shaul_ben_yehuda.aspx

13/02/2020
דבורים; הגנת הצומח
דפון

​הדברת חרקים במטעי הגלעיניים בעת הפריחה עלולה לפגוע גם בחרקים ידידותיים, ובראשם דבורת הדבש. בתקופת הפריחה גידולים אלה, המקדימים לפרוח, מושכים דבורים ממרחק רב של קילומטרים, ולכן הריסוס בעונה זו בעייתי במיוחד. יתר על כן, אם מדובר בגידול הזקוק לדבורים להאבקה, ייגרם נזק ישיר הן למטע והן למגדל הדבורים. מטרת הדפון הנוכחי היא להגביר את המודעות לנזקים העלולים להיגרם לדבורים עקב ריסוסים בעת הפריחה ובסמוך לה ולהנחות כיצד לצמצם את הפגיעה בהן ככל הניתן. הכלל הבסיסי, ואולי המשמעותי ביותר, הוא הקפדה על ריסוסי לילה בלבד בעונת הפריחה בשעות שבהן הדבורים אינן פעילות במטע. במסגרת עדכון השימוש בתכשירים רבים, הוספה לתוויותיהם הגבלה על ריסוס בשטחים פורחים, שבהם יש פעילות דבורים, ובעונת הפריחה מרבית התכשירים מותרים לריסוס לילה בלבד.