פרסומים מקצועיים

 

 

אהד אפיקאהד אפיקhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/ohad_afik.aspx
שלומי זרחיןשלומי זרחיןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Shlomi_Zarchin.aspx

28/04/2019
דבורים
דפון

הדפון מתאר את מצבן הנוכחי של המכוורות וכן הנחיות לטיפולי ורואה בקיץ.