פרסומים מקצועיים

 

 

אהד אפיקאהד אפיקhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/ohad_afik.aspx
שלומי זרחיןשלומי זרחיןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Shlomi_Zarchin.aspx

01/07/2018
דבורים
דפון

הדפון סוקר את נזקי הריסוסים ובדיקת שאריות חומרי הדברה בכוורות בחורף ואביב 2018​.