פרסומים מקצועיים

 

 

נטע מורנטע מורhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/neta_mor.aspx
יגאל מירוןיגאל מירוןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yigal_meron.aspx

31/03/2019
ירקות בשטחים פתוחים; הגנת הצומח
דפון

במהלך השנה מציב גידול המלפפון בחממה בפני החקלאים אתגרים מקצועיים רבים, כמו: התמודדות עם תנאי אקלים בלתי צפויים, לעתים קיצוניים, ועם מחלות שורש ונוף אופייניות, תפעול נכון של בית הצמיחה, אספקה נכונה ומיטבית של מים ודשן, בחירת זנים מתאימים לעונה ולתנאי הגידול במשק ועוד. בדפון זה ננסה לתת מענה לכמה מהבעיות המתעוררות בגידול מלפפונים.

הדפון הנוכחי עוסק בהמלצות גידול והגנת הצומח במלפפונים בבית צמיחה.