פרסומים מקצועיים

 

 

נבות חקלאינבות חקלאיhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/navot_chaklai.aspx
שאדי בליקשאדי בליקhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Shadi_Baleek.aspx
אילן אריהאילן אריהhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/ilan_arie.aspx
ישראל יוסלביץישראל יוסלביץhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/israel_yoselevitsh.aspx

04/02/2020
עופות
דפון

דפון דגשים לבנייה של מבנים חדשים להטלה.