פרסומים מקצועיים

 

 

נבות חקלאינבות חקלאיhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/navot_chaklai.aspx

10/06/2020
עופות
דפון

תקופות המעבר ועונת הקיץ מאופיינות במזג אוויר חם, ולעתים אף לח באופן קיצוני, במיוחד בקיץ. בעלי החיים בכלל, והעופות בפרט, מתקשים להתמודד עם עומסי החום הכבדים, המאופיינים בטמפרטורות גבוהות ובלחות רבה יחסית. הטמפרטורות המיטביות לגידול מטילות לביצי מאכל נעות בין 27-17 מעלות צלזיוס, והלחות הנדרשת לשם כך נמוכה מ-75%. יש לזכור כי חריגה מתנאים אלה פוגעת בביצועי המטילה (ירידה בהטלה, ירידה באיכות הקליפה והביצה ועוד). לפיכך, במטרה להקל מעט על העופות, ניתן לבצע כמה פעולות פשוטות בטרם התרחשות עומס חום ובמהלכו.
הדפון עוסק באמצעים להקלת עומס החום בעופות להטלה.