פרסומים מקצועיים

 

 

30/04/2018
הנדסת הצומח וגנים בוטניים
דפון

השימוש במונחים "הנוף הגבוה", "יער עירוני" או "משאב העצים בעיר" החל לפני יותר מעשור במדינות מערביות מתקדמות ונועד לבטא את הגישה המתבקשת  לעצים בעיר. עצי העיר צריכים להיות מטופלים בדומה לעצי יער; יש להתייחס אליהם כמכלול ולא כמוקדים בודדים בחורשות, ברחובות ובגנים. העצים הללו הם גורם חי, המחייב ניהול וטיפול מקצועי כולל, בהתאם לכמותם, למינים שלהם ולמיקומם. נטיעות עצים בעיר יתוכננו על פי ידע מצטבר, תוך סיפוק תנאי הגידול האופטימליים וטיפול שוטף, למען הארכת חייהם והשגת המטרות שלשמן ניטעו.