פרסומים מקצועיים

 

 

17/08/2014
שירות שדה
דפון

 

חישוב מנות המים להשקיה בגידולים השונים נעשה על-ידי הכפלת מקדם ההשקיה המתאים בהתאדות המחושבת ע"פ נוסחת פנמן מונטיס'. התאדות זו מחושבת בתחנות מטאורולוגיות רבות הפרוסות בכל הארץ, והנתונים מפורסמים באתר האינטרנט של הגף למטאורולוגיה באגף לשימור קרקע שבמשרד החקלאות. בדפון זה נציג את השימוש באתר לקבלת ההתאדות המתאימה לכל מגדל בדרך המהירה והנוחה ביותר.