פרסומים מקצועיים

 

 

נטע מורנטע מורhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/neta_mor.aspx
יעקב גוטליביעקב גוטליבhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yaacov_gotlib.aspx

03/03/2020
הגנת הצומח
דפון

​כנימת עש הטבק (כע״ט) מהווה את אחד המזיקים הקשים ביותר לחקלאות באזורים הטרופיים והסובטרופיים בעולם. כנימה זו, המשתייכת למשפחת כנימות העש, תוקפת מגוון נרחב של גידולים, כגון׃ ירקות, גידולי שדה, עצי פרי, פרחים וצמחי נוי שונים. הנזק שגורמת הכנימה מתבטא במספר אופנים׃ נזק ישיר, הנגרם לצמח ע״י מציצה מסיבית של מוטמעים והפרשת רעלנים, הגורמים עיוותים, כתמים, הכספה, עיכוב בהתפתחות וניוון מוקדם של העלים; התפתחות פטריות ״פייחת״ שחורות על הפרשות הכנימה (טל דבש), הפוגעות בתהליך הפוטוסינתזה של הצמח וגורמות לכלוך (לדוגמה בכותנה); כנימת עש הטבק משמשת כווקטור (נשא) של מחלות וירוס מקבוצת ה״ג׳מיני״, שהעיקרי בהן הוא וירוס צהבון האמיר, התוקף גידולים, כמו עגבנייה, שעועית וליזיאנטוס. בוגרי כנימת עש הטבק משמשים גם כנשאים וכמפיצים של אקרית העיוותים, הגורמת נזקים בגידולים, כמו פלפל וגרברה. כמו כן, מהווה הכנימה מזיק הסגר בכל שוקי היצוא של הפרחים והירקות מישראל, והדרישה היא לחומר צמחי הנקי לחלוטין ממזיק זה. בנוסף, נגרמים נזקים ייחודיים לכל גידול וגידול, כמו הכספה בדלועיים, הבשלה לא אחידה בעגבניות והלבנת עלים בחלבלוב הדור.