פרסומים מקצועיים

מרק פרל

 

 

אביגיל הלראביגיל הלרhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/avigail_heller.aspx

03/04/2017
הנדסת הצומח וגנים בוטניים
דפון
 
בדפון זה בוצעה עבודת המרה של מקדמי התאדות מגיגית למקדמי התאדות מחושבת בשיטת פנמן-מונטיס. המרה זו בוצעה בשלב זה ב- 20 תחנות בהן קיימים נתונים רב-שנתיים הן של התאדות מגיגית והן של התאדות מחושבת. התוצאה היא סדרת טבלאות המאפשרת בכל חודש לחשב את ההשקיה הנדרשת לקבוצה גננית מסוימת בחודש מסוים, על פי נתונים של התאדות מחושבת.