פרסומים מקצועיים

 

 

מיכאל נוימיכאל נויhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/michel_noy.aspx
ניצן סנשניצן סנשhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Nitzan_szenesh.aspx

04/03/2019
מטעים
דפון

​בדפון הנוכחי מובאות המלצות לביצוע במטעי עצי פרי סובטרופיים בפברואר-מרס 2019. ההמלצות עוסקות בגיזום, הגנת הצומח, הדברת עשבייה ועוד. ​