פרסומים מקצועיים

 

 

נטע מורנטע מורhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/neta_mor.aspx
תמר אלוןתמר אלוןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/tamar_alon.aspx
אהד אפיקאהד אפיקhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/ohad_afik.aspx
שמשון עומרשמשון עומרhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/shimshon_omar.aspx
שלומי זרחיןשלומי זרחיןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Shlomi_Zarchin.aspx

25/03/2020
דבורים
דפון

​דבורת הדבש היא המאביק העיקרי בשטחי הדלועיים בארץ, ופעילות הדבורים בהם היא חיונית לקבלת יבול מרבי. על החקלאי לדאוג לפעילות מיטבית של הדבורים במהלך תקופת הפריחה כולה ולמנוע נזקים לכוורות כתוצאה מריסוסים הניתנים בשדה.
הדפון הנוכחי עוסק בהנחיות להאבקת אבטיח ומלון.